DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thấy Biết Như Thật

Giảng tại Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

09. Thay Biet Nhu That.mp3

68.16 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM