DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Việc Cần Làm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

053.Viec Can Lam - T01.mp3

7.31 MB

054.Viec Can Lam - T02.mp3

7.32 MB

055.Viec Can Lam - T03.mp3

7.37 MB

056.Viec Can Lam - T04.mp3

7.41 MB

057.Viec Can Lam - T05.mp3

7.34 MB

058.Viec Can Lam - T06.mp3

7.34 MB

059.Viec Can Lam - T07.mp3

7.37 MB

060.Viec Can Lam - T08.mp3

7.34 MB

061.Viec Can Lam - T09.mp3

7.35 MB

062.Viec Can Lam - T10.mp3

7.34 MB

063.Viec Can Lam - T11.mp3

6.41 MB

064.Viec Can Lam - T12.mp3

6.4 MB

065.Viec Can Lam - T13.mp3

2.98 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM