DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ai Trói Buộc Mình

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01- Ai Troi Buot Minh - A!!s--001.mp3

10.57 MB

01- Ai Troi Buot Minh - A!!s--002.mp3

10.9 MB

02 - Ai Troi Buot Minh - B!!s--001.mp3

10.57 MB

02 - Ai Troi Buot Minh - B!!s--002.mp3

10.9 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM