DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

VÔ NGÃ

Giảng tại đạo tràng Bát Nhã - San Jose California - USA ngày 3/13/2011

TT. Thích Thông Tạng


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Track01.mp3

0.92 MB

Track02.mp3

0.55 MB

Track03.mp3

0.89 MB

Track04.mp3

0.74 MB

Track05.mp3

0.73 MB

Track06.mp3

1 MB

Track07.mp3

0.88 MB

Track08.mp3

0.71 MB

Track09.mp3

1.2 MB

Track10.mp3

0.91 MB

Track11.mp3

0.87 MB

Track12.mp3

0.81 MB

Track13.mp3

0.93 MB

Track14.mp3

0.79 MB

Track15.mp3

0.88 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM