DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

XIN HÃY DỪNG LẠI

Giảng tại Thiền viện Đại Đăng ngày 6/5/2011

TT. Thích Thông Tạng


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 Track 1.mp3

1.62 MB

02 Track 2.mp3

1.5 MB

03 Track 3.mp3

1.2 MB

04 Track 4.mp3

1.26 MB

05 Track 5.mp3

1.93 MB

06 Track 6.mp3

2.22 MB

07 Track 7.mp3

1.72 MB

08 Track 8.mp3

1.56 MB

Ghi chú: ‎...ưa và ghét đều tạo nên sự bất an. Chúng ta học Phật, muốn tìm sự bình an thì đừng bao giờ mắc kẹt vào hai bên ưa và ghét, phải và quấy, tốt và xấu... Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thấy phải, không thấy quấy, không thấy tốt, không thấy xấu, không thấy đẹp, không thấy xấu.

Nguồn: Thiền viện Bồ Đề

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM