DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

YẾU TỐ CẦN THIẾT CHO NGƯỜI TU THIỀN

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh ngày 6/22/2011

TT. Thích Thông Tạng


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 Track 1.mp3

1.68 MB

02 Track 2.mp3

1.7 MB

03 Track 3.mp3

1.69 MB

04 Track 4.mp3

1.64 MB

05 Track 5.mp3

1.62 MB

06 Track 6.mp3

1.74 MB

07 Track 7.mp3

1.67 MB

08 Track 8.mp3

1.3 MB

Ghi chú: Đức Phật dạy là chúng ta phải luôn luôn có Niệm, có Định thì mới có Tuệ. Niệm, Định, Tuệ là ba yếu tố không thể thiếu của con đường giác ngộ giải thoát. Đối với gíao lý của (Phật giáo) Nguyên Thủy thì nói Niệm, Định, Tuệ (mà) đến Thiền tông thì nói Vô Niệm. Như vậy có mâu thuẩn không?

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM