DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

HUYỀN KHÔNG ĐỘNG

Giảng tại Thiền tự Huyền Không ngày 1/12/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Huyen Khong Dong01.mp3

3.79 MB

Huyen Khong Dong02.mp3

4.38 MB

Huyen Khong Dong03.mp3

3.38 MB

Huyen Khong Dong04.mp3

3.92 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM