Đây danh mục Kinh Sách & Thi Kệ của Hoà Thượng Thích Thanh Từ  Chư vị Tôn Đức.
Các tập sách được biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau  từ các Thiền Viện quư Phật tử.
Ban biên tập tổ chức các tập sách dưới 2 loại Font

·         Times New Roman  - Unicode Font.

·         Vni-Times - Vni Font

Mỗi tập sách quư vị thể download về máy tính của ḿnh hoặc quư vị thể xem trực tiếp từng trang trên website.
Để Download quư vị cần một chương tŕnh Unzip tương thích.
 

Danh Mục Kinh Sách & Thi Kệ của H.T. Thích Thanh Từ

 

 

 

 

1.

Bố Cục Theo THANH TỪ TOÀN TẬP

 

2.

Các Bài Pháp Ngắn

 

3.

Đề Tài Phổ Thông

 

4.

Kinh - Luận - Ngữ Lục

 

5.

Sử  & Thiền Học Phật Giáo Việt Nam

 

6.

Thi Kệ

 

7.

Qui Chế - Văn Kiện

 

 

 

Danh Mục Kinh Sách & Thi Kệ của Chư Vị Tôn Đức

 

 

 

 

1.

Ḥa Thượng Thích Nhật Quang

 

2.

Thượng Tọa Thích Thông Phương.

 

3.

Thích Đắc Pháp

 

4.

Thích Tâm Hạnh

 

5.

Thích Đạo Tâm (dịch)

 

 

 

Danh Mục Kinh Sách & Thi Kệ Tham Khảo