[Trang chu] [Kinh sach]

ĐÂU LÀ CHÂN HẠNH PHÚC

[mục lục] [lời đầu sách] [p1] [p2] [p3] [p4] [p5] [p6]


LÀM SAO BỎ ĐƯỢC THAM - SÂN - SI

Hôm nay quí Phật tử đến chùa, xin tôi nói pháp hướng dẫn nhắc nhở cho quí vị tu hành. Riêng phật tử ở Biên ḥa, mấy năm nay được nghe kinh nhiều, hơn nữa quívị hiện có mặt ở đây đa số là người lớn tuổi. Nên tôi không nói đạo lư cao siêu, mà chỉ nhắc cho quí phật tử biết rơ ư nghiă tu hành.V́ quí vị đă nghe kinh hiểu đạo, giờ cần thiết là phải tu.

Thế thường nói đến tu hành người đời thường hiểu lầm rằng : Tu là phải bị hành phạt, tự hành phạt cách này cách nọ. Hiểu như thế là không đúng. “Hành” đây có nghĩa là thực hành điều ḿnh đă học qua kinh luận Phật Tổ dạy, chớ không phải học hiểu suông. Nhiều phật tử đến chuà nghe chúng tôi giảng dạy đă hiểu mà về nhà không thực hành. Học đạo như thế là chưa tṛn ư nghiă. Ví dụ có người bệnh đến nhờ bác sĩ khám bệnh, bác sĩ khám xong đưa toa và dặn rằng : “Ông uống theo toa thuốc này th́ bệnh sẽ hết”. Người bệnh nhận được toa thuốc hay mừng qúa, cầm đọc thuộc ḷng, mà không chịu mua thuốc uống. Như vậy bệng có hết không ? Chắc chắn là không hết dù thầy giỏi thuốc hay. Thế nên, khi được toa thuốc rồi phải mua thuốc uống mới hết bệnh. Hiện tại quí phật tử nghe kinh học đạo biết tham, sân, si là xấu, là bệnh. Vậy quí vị bỏ được chưa ? - Chưa. Đây là điều mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay. Chúng ta học kinh luận , ai cũng biết sân là món độc làm tiêu ṃn hết công đức tu hành. Một lần nổi sân th́ bao nhiêu công đức tu hành gây tạo hồi nào đến giờ ngang đây liền tiêu tán. Chẳng hạn từ trước đến giờ quí vị đối xử với mọi người rất tốt, giúp ích đở đần họ mọi việc, nên họ biết ơn và thương mến quí vị. Nhưng một hôm nào đó họ làm điều bất chánh, khiến cho quí vị bực ḿnh nổi sân la chưởi họ làm cho họ ghét quí vị, th́ công ơn mà quí vị giúp họ mấy năm qua không c̣n nữa. Chỉ một phút giây nổi sân là công đức tiêu tan hết. Sân giận tác hại như thế ! Quí vị học ba năm qua, buông bỏ sân giận được bao nhiêu rồi ? - Dạ chút chút. Học ba năm mà bỏ được chút chút, như vậy là tiến chậm quá ! Học Phật mà chưa bỏ được tham, sân, si là chưa có thực hành,chưa có tu,th́ sẽ bị nhười đời chê cười : Chị đó đi chuà học đạo đă lâu, thế mà đụng tới chị nổi sân ầm ầm, học đạo  như  vậy  đâu  có lợi ích !  Chính v́ vậy mà hôm nay tôi phải nhắc nhở quí vị. Những điều quí vị đă học th́ phải nổ lực tu hành và phải nhớ đi chùa về nhà ai nói ǵ cũng nhịn cũng vui vẽ.

Năm vừa qua có một phật tử từ Bến tre đến Thiền viện, lúc mười giờ trưa, gần tới giờ thọ trai. Ông xin tôi cho hỏi hai câu, được giải đáp xong là ông về Bến tre liền. Ông hỏi :

- Thưa Thầy, con học đạo hiểu đạo, ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật. Nhưng không biết tại sao nóng giận con bỏ chưa được, tham lam con bỏ cũng không được, thấy cái ǵ đẹp con cũng ham. Xin Thầy chỉ dạy con phương pháp bỏ được tham, sân, si ?

Quí Phật tử hiện có mặt ở đây có giống phật tử Bến tre này không ? Đa số phật tử đều vấp phải lỗi này. Vậy làm sao bỏ được nóng giận, làm sao bỏ được tham lam ? Tụng kinh niệm Phật cũng chưa hết tham sân. C̣n tụng kinh, c̣n niệm Phật th́ tham sân tạm lóng lặng một chút. Ngưng tụng kinh, thôi niệm Phật gặp duyên th́ tham sân vẫn bộc phát. như vậy làm sao cho hết tham sân ? Tôi hỏi đạo hữu ấy rằng :

-Theo đạo hữu th́ mỗi khi người ta làm trái ư đạo hữu, đạo hữu nổi giận lúc ấy đạo hữu phải làm sao ?

Thưa, phải nhịn.

À  nhịn lần thứ  nhất. Nhưng  lần  thứ hai họ làm nữa, đạo hữu ráng nhịn lần thứ hai. Lần thứ ba họ làm nữa th́ đạo hữu làm ǵ ? Chắc nói : “Tôi nhịn lần thứ ba rồi nghe, lần nữa là tôi không nhịn đó !”. Phải vậy không ? Bởi nhịn đây là do đè. V́ đè nên quá sức chịu đựng th́ bung. Vậy, muốn không giận mà cũng không cần nhịn phải làm sao ? - Cần thấy rơ nguồn gốc sanh ra nó. Sở dĩ chúng ta có tham lam, có sân giận là do chấp ngă, thấy ḿnh quá cao, quá lớn, muốn như thế này, muốn như thế nọ; muốn mà không được th́ tức giận. Ví dụ quí vị ở nhà với quyền làm cha làm mẹ, mỗi khi con cái làm điều ǵ trái ư liền nổi giận la rầy. C̣n đến cơ quan chính quyền, họ làm ngược ư, quí vị có dám giận không ? - Không. Tại sao con cái làm trái ư quí vị giận c̣n chính quyền làm ngược ư quí vị không dám giận ? - Tại sợ. v́ đến cơ quan chính quyền, quí vị tự thấy ḿnh thấp hơn họ, nên sợ không dám giận. C̣n con cái trong nhà, quí vị thấy nó nhỏ, cái ngă quí vị cao lớn hơn nó nên dễ nóng giận. Rơ ràng bệnh sân giận gốc từchấp ngă mà ra, chấp ngă là do si mê. Như vậy, muốn hết sân giận phải phá trừ chấp ngă, làm cho cái ngă ṃn đi, thấp xuống. Đó là then chốt của sự tu hành . Sỏ dĩ chúng ta chấp ngă là do chúng ta thấy thân tâm ḿnh là thật,nên quí nó, thấy nó cao trọng hơn mọi người,lo vun bồi tô đắp cho nó to lớn thêm. Giờ đây  quán  chiếu  thấy  nó vô thường, duyên hợp  tạm có không thật, thấy như htế niệm chấp ngă liền tan.

Đa số người học Phật, thấy Phật Tổ dạy trong kinh luận : Thân này là vô thường giả tạm, chúng ta cũng nói theo thân này là vô thường giả tạm. Chớ tự ḿnh chưa có kinh nghiệm bằng trí tuệ thấy rơ thân này vô thường giả tạm; nên miệng nói thân vô thường giả tạm, mà ư niệm cứ nghĩ ḿnh thật, ḿnh sống lâu, nên tham lam sân giận măi không hết. Giờ đây phải dùng trí quán sát thân nà thật là giả, th́ tham sân ngang đó liền hết. Bây giờ quí vị hăynghe tôi hỏi :

- Hiện tại chúng ta ngồi đây, lỗ mũi đang làm ǵ ?

- Dạ đang thở.

- Thở là sao và để chi ?

- Thở là hít không khí của trời đất để sống.

- Không khí ở ngoài của trời đất, chúng ta hít vô là mượn, mượn vô rồi trả ra, trả ra rồi mượn vô, mượn vô rồi trả ra... mượn trả đều đặn gọi là sống. Nếu trả ra mà không mượn vào th́ sao ?

Dạ chết.

Như vậy, kiếp sống của con người là một việc vay mượn, c̣n trả ra c̣n mượn vào là c̣n sống, hết mượn hết trả là chết. Vậy làm việc vay mượn có thể gọi là ḿnh sống thật không ? Ví dụ gia chủ cất được một cái nhà, mà chưa sắm được đồ đạc, nên mượn tủ bàn ghế... của hàng xóm để trang trí trong nhà. Những món đồmượn của hàng xóm nói là đo của ḿnh thật được không ? Đồ mượn là phải trả, nó đâu thật của ḿnh ! Cũng vậy, thân này mượn không khí vô rồi trả ra, trả ra rồi mượn vô, c̣n muợn là c̣n sống, trả ra không mượn vào th́ chết làm sao nói thân này là thật được ? Thân này chẳng  những mượn không khí, mà c̣n phải mượn nước; mượn nước rồi cũng trả, trả rồi muợn nữa... Một ngày, một tuần không mượn nước có sống không ? - Dạ chết ! Chẳng những mượn không khí, mượn nước, mà c̣n phải muợn cơm nữa. Một lát mượn một chén cơm, hai chén cơm, ba chén cơm... mượn rồi cũng phải trả.  Phật nói thân này do tứ đại đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Họp rồi nó không tự sống, không tồn tại được, mà phải mượn đất nước, gió, lửa bên ngoài bồi bổ luôn luôn; thở là mượn gió, uống là mượn nước, ăn là mượn đất, trong tức ăn có những chất nóng là lửa. Đất, nước, gió, lửa có sẳn trong thân mà không tự tồn tại được, pphải tiếp tục mượn đất, nước, gió, lửa bên ngoài luôn luôn. C̣n vay mượn là c̣n sống, trả mà không mượn là chết; kể cả bốn thứ, thứ nào trả mà không mượn là chết ngay. Như vậy kiếp sống con ngườilà một cuộc vay mượn, đă là vay mượn  th́  không  thể  nhận là thật  được. Cuộc sống đă không thật th́ cái ǵ thật là NGĂ mà chấp “ta là quan trọng, ta là trên hết” ? Khi thấy thân này vay mượ tạm bợ không bền không lâu, có ǵ quan trọng để tham lam sân giận ? Giả sử có người nói những lời mắc mỏ, nặng nề, nếu ḿnh thấy thân ḿnh tạm bợ không thật, th́ bỏ qua không chấp, không cần đè nén ǵ hết. Chẳng hạn người đau nặng hấp hối sắp chết, nếu ai chưởi mắng họ, họ có chưỏi lại không ? - Không, v́ lúc đó họ lo thở, đang chờ chết đâu để ư chưởi lại. Do con người lúc nào cũng thấy thân tâm ḿnh thật sống lâu, nên chống đối chưởi lại. Như vậy, khi nào thấy thân tâm ḿnh thật sống lâu th́ lúc đó có hơn thua... C̣n lúc nào thấy thân tâm tạm bợ giả dốith́ lúc đó không c̣n hơn thua, hết tham lam sân giận.

Từ đây quí Phật tử nhớ rơ thân này là tạm bợ giả dối,nó là sự vay mượn không bền lâu; hơn thua để làm ǵ ? Nếu không hơn thua là ḿnh đă nhịn rồi phải không ? Nhịn như thế có ngu không ? - Không. Chúng ta nhịn mà không đè nén ǵ hết, thấy thân tạm bợ giả dối nên không hơn thua tranh chấp. Ngày nay ḿnh c̣n ở đây, ngày mai chắc ǵ c̣n, nếu cứ tranh giành hơn thua không chịu lo tu, chết đến sẽ khổ đau.Người bỏ qua những chuyện hơn thua để tu; tu để ngày mai được an vui thanh nhàn, đó là người trí. C̣n  những  người cứ  câu mâu hơn thua làm khổ với nhau,  chẳng những khổ trong hiện tại mà khổ cả ngày mai; người như thế không khôn. Như vậy, chính v́ người trí thấy thân này tạm bợ vô thường, cuộc sống quá ngắn ngủi, lo tu hành, bỏ qua mọi chuyện tranh chấp hơn thua. Do không hơn thua nên người đời nói là nhẫn; sự thật không có nhẫn. Với mắt trí tuệ thấy người vật không bền không thật nên không chấp; không chấp nên được an vui, do không chấp mà tâm được an vui nênđối với người không chấp dù có mắng chưởi họ, họ vẫn cười không giận. Không như người đời nghe thấy ai nói làm hơn ḿnh, cố gắng đè nén, đè nén quá sức chịu đựng th́ nổ bung, la lối mắng chưởi lại. Như thế là chưa điều phục được sân giận. Muốn điều phục  sân giận có kết qủa tốt, th́ phải dùng trí thấy rơ thân này, cuộc sống này vô thường tạm bợ không có thật ngă. Khi đă thấy thân này, cuộc sống này tạm bợ không thật, th́ không khởi niệm tranh chấp hơn thua.Đă không có niệm tranh chấp hơn thua th́ đâu có sân giận. Hơn nữa, khi thấy thân này tạm bợ, sống nhờ sự vay mượn, th́ có tham muốn nhiều không ? - Không. Con người sở dĩ tham ăn ngon, tham mặc đẹp, tham ở cao sang... là để cho thân này được sung sướng. Nhưng thân này tạm bợ giả dối, sống sung sướng để chi ? Thôi th́ sống sao cũng được, nên không khởi ḷng tham. Do không tham muốn nên sự mất c̣n, hơn thua không bận ḷng, không lo buồn. Sự mất c̣n hơn thua không bận ḷng th́ đâu có sân giận. Như vậy khi thấy thân này tạm bợ giả dối không thật là phá được si mê, si mê hết th́ không c̣n tham, tham hết th́ nóng giận đâu c̣n, khổ đau hết sạch. Nếu quí Phật tử tụng kinh hay niệm Phật giỏi, vẫn c̣n chấp thân này là thật là quí th́ tham sân không bao giờ hết. V́ vậy mà Phật dạy chúng ta quán thân vô thường hay quán pháp vô ngă. Do thấy kiếp sống của con người là sự vay mượn không bền không thật, nên lúc tôi ở Chân Không có làm một bài kệ nói về mạng sống con người như sau :

            Mạng sống trong hơi thở,

            Trong nhịp đập quả tim.

            Thế nào là mạng sống ?

            Sự vay mượn liên tục.

Kiếp sống cuả con người là ǵ ? Là sự vay mượn đất, nước, gió, lửa thường xuyên. C̣n vay mượn là c̣n sống, ngừng vay mượn là ngưng thở, tim không đập là chết. Kiếp sống của con người tạm bợ không thật, vậy mà người đời cứ tưởng là thật rồi tranh giành hơn thua, gây đau khổ cho nhau không dừng không dứt.

Hôm nay tôi không giảng nhiều mà chỉ nhắc nhở cho quí Phật tử nghe hiểu được lời Phật dạy rồi cố gắng ứng dụng tu hành, để cho bản  thân  ḿnh  bớt  si, bớt tham, bớt sân, như  thế mới là người Phật tử có tu, có tiến bộ. Nếu đi chùa lâu học giáo lư nhiều, mà tham, sân, si vẫn c̣n nguyên th́ tự thân ḿnh không được lợi ích, lại c̣n bị người đờicười chê. V́ vậy, tôi mong quí vị nghe qua cố gắng tu hành cho tham, sân, si tiêu ṃn để được an vui.

]


[mục lục] [lời đầu sách] [p1] [p2] [p3] [p4] [p5] [p6]

[Trang chu] [Kinh sach]