PHẬT TỬ - NHỮNG CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG VỀ ĐẠO PHẬT

Hòa thượng Thích Thiện Châu

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Sài Gòn, 1997

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU:

1.     Xin lỗi bạn, bạn có thể cho tôi biết qua lý tưởng của bạn?

2.     Phật tử là gì?

3.     Ðạo Phật có phải là một Tôn giáo không?

4.     Làm thế nào để trở thành Phật tử?

5.     Cho biết vấn đề đức tin trong đạo Phật?

II. ĐỨC PHẬT:

6.     Ðức Phật là ai?

7.     Tại sao Thái tử xuất gia tu hành?

8.     Ðạo sĩ dòng Thích Ca tìm thầy học đạo và tu đạo như thế nào?

9.     Ðắc đạo rồi đức Phật có giáo hóa chúng sanh không?

10. Phải chăng đức Phật là một vị trời?

11. Làm sao biết được đức Phật là bậc giác ngộ giải thoát hoàn toàn?

III. ĐẠO PHẬT:

12. Cho biết sơ qua về kinh điển căn bản của Ðạo Phật?

13. Cốt lõi của đạo Phật là gì?

14. Giải thích thêm về đạo lý Vô ngã, Vô thường.

15. Với ánh sáng đạo lý Duyên khởi, đức Phật nhìn cuộc đời như thế nào?

16. Tội ác phát sinh từ đâu và làm sao diệt trừ?

17. Thế nào là luân hồi?

18. Tại sao Phật tử không tin "Thượng đế"?

19. Như vậy làm sao giải thích được nguồn gốc của con người và vũ trụ?

20. Theo đạo Phật thì những con người có mặt đầu tiên ở trên trái đất này là ai và ra sao?

21. Không đề cập đến Thượng đế nhưng đạo Phật có nói đến bản thể vũ trụ không?

22. Xin cho biết chữ Trời trong Kinh điển đạo Phật và quan niệm Thượng đế khác nhau như thế nào?

23. Vậy thì đạo Phật chủ trương "hữu thần" hay "vô thần"?

IV. GIÁO HỘI:

24. Cho biết chữ Tăng già (sangha) là gì?

25. Những ai có thể trở thành Tỷ kheo, Tỷ kheo ni?

26. Tại sao có vị mặc áo nâu, có vị quấn cà sa vàng?

27. Nam Tông và Bắc Tông khác nhau như thế nào?

28. Ðạo Phật Việt Nam thuộc Nam Tông hay Bắc Tông?

29. Cho biết sơ tổ chức đạo Phật Việt Nam ngày nay?

30. Cho biết qua tình hình Phật giáo thế giới gần đây và hiện nay?

V. PHẬT TỬ:

31. Cho biết sơ qua bổn phận của một Phật tử?

32. Thế nào là tu dưỡng bản thân?

33. Giải thích thêm về Bi, Trí, Dũng.

34. Phật hóa gia đình là thế nào?

35. Làm sao để cải tạo xã hội?

36. Cho biết thái độ Phật tử đối với việc xây dựng hòa bình?

37. Vì sao phải phổ biến chánh pháp?

38. Muốn phổ biến chánh pháp nên theo những quy tắc nào?

VI. LINH TINH:

39. Quy y là gì?

40. Có nên đi chùa và gặp các người tu hành không?

41. Thờ Phật trong nhà có lợi ích gì?

42. Cho biết ý nghĩa của sự tụng kinh?

43. Sám hối là gì?

44. Niệm Phật là thế nào?

45. Tu thiền là gì?

46. Vì sao Phật tử ăn chay?

47. Phật tử phải kỵ giỗ như thế nào cho hợp đạo?

48. Cầu an là gì?

49. Gia đình Phật tử nên tổ chức lễ cưới cho con cháu như thế nào?

50. Xin cho biết thái độ của gia đình Phật tử đối với vấn đề hạn chế sinh sản?

51. Phải làm gì khi trong nhà có người chết?

52. Phật tử phải đối với người khác tư tưởng, khác đạo như thế nào?

 

hõg

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM